بیدلنوشته

در این دسته دل‌نوشته‌های گاه و بی‌گاهم را مینویسم. گاهی بسیار کوتاه در حد یک یا دو جمله حاصل ساعت ها تأمل و گاهی بلندتر.

دکمه بازگشت به بالا