ارزیابی اثرات محیط زیستبرنامه‌ریزیپژوهشدانلودسامانه اطلاعات جغرافیاییمحیط زیست

دانلود مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی ساماندهی انتهای بلوار وکیل آباد مشهد

ارزیابی اثرات محیط زیست (Environmental Impact Assessment)

از آنجاییکه محیط -زیست- میراثی همگانی برای همه شهروندان کشور است و مسئولیت حفظ و صیانت از آن بر عهده همه گروه های ذینفع و ذینفوذ توسعه گر کشور می باشد، لذا جریان های برنامه ریزی توسعه شهری سال هاست که به دنبال یافتن راهی برای ارزیابی و پیش یابی بینی اثرات تصمیم های طراحانه و برنامه ریزانه است. چیزی که در چند دهه گذشته کمبود و کاستی آن در پروژه های گوناگون به شدت مشاهده می شود.
آنچه مسلم است، مقیاس پروژه در روند مطالعات و اهمیت آن بسیار مؤثر است و میزان حساسیت آن را تعیین میکند. از میان پروژه های توسعه ای و به ویژه توسعه شهری، پروژه توسعه و بهبود شبکه تقاطع ها و راه ها در گروهی با حساسیت متوسط و پایین رده بندی می شود. ارزیابی اثرات زیست محیطی محیط زیستی پروژه های عمرانی از دو منظر کلی مورد بررسی و پایش قرارگرفته اند که آیین نامه پیشنهادی نیز به این رویه اشاره نموده است. این رویه شامل دو قسمت اساسی است: اول فرآیندی که طی آن پروژه به وجود می آید و تغییراتی که حین ساخت به محیط تحمیل میشود. دوم، فرآیندی که پس از ساخت و در چارچوب بهره برداری به محیط وارد می شود. آنچه مسلم است انتظار می رود ابتدا پروژه با توجه به اهدافی که به آن مترتب میشود و با توجه به طرح پیشنهادی در مدلسازی و الگوسازی اولیه شرایط بهتری را رقم زند و میزان اثرات نامطلوب بر محیط را به تبع اجرای طرح را منجر شود. درنهایت به عنوان یک دستورالعمل اجرایی و کارگاهی و با در نظر گرفتن ایفای نقش گروههایی ازجمله HSE اثرات مخرب و تأثیرگذار بر محیط را در حین ساخت کاهش داد و به عنوان یک عامل تسری بخش در تمام پروژه های شهری گسترش یابد تا این میراث ملی برای نسل های بعدی نیز باقی بماند و منجر به توسعه پایدار گردد.

 

در ادامه مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی ساماندهی انتهای بلوار وکیل آباد مشهد جهت استفاده علاقمندان، متخصصان و پژوهشگران ارائه شده است. محتوای مطالعات اعم از صحت و/یا دقت تایید یا رد نمی شود.

دانلود مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی ساماندهی انتهای بلوار وکیل آباد مشهد (PDF)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دکمه بازگشت به بالا