بایگانی/آرشیف روزانه: 17 سپتامبر 2015

عیب هرکس را به او هدیه کنیم!

در دنیای کنونی و امروزه روز بحث بر سر نقد و نقدگویی و نقدپذیری بسیار است. تقریبا هم همه خود را نقد پذیر معرفی می کنند و از آن طرف همه خود را نقد کننده خوب می دانند و مدعی اند در پی تخریب طرف مقابلشان نیستند. اما حق با کیست؟ آیا همه درست می گویند؟ پس چرا آنچه به هم میگوییم و از دیگری می شنویم اثری نمی کند و بلکه گاهی پافشاری بیشتر می شود؟! قطعا همیشه شاخص ها برای ارزیابی درستی ادعا کارا بوده و هستند؛ اما در امور اخلاقی و اجتماعی شاخص چیست؟ و آیا نقد ... بیشتر بخوانید »