بایگانی/آرشیف روزانه: 28 آگوست 2015

مطلب جدیدی نیست… هرچه هست بوده است!

سلام. مدتی است کمتر در وبسایت مطلبی می نویسم. نه اینکه وقتی نداشته باشم یا نخواهم بنویسم. برعکس هر روز که میگذرد افسوس میخورم که کاش میتوانستم مطلب مفید دیگری را در اختیار دیگران قرار دهم و هر آنچه خودم می فهمم و یاد میگیریم به دیگران نیز انتقال دهم. اما…اما کار کمی سخت شده است. انگار سخت تر هم می شود. بخشی از علت می تواند به شبکه های اجتماعی موبایل مرتبط باشد و بخشی هم که مهم تر از شبکه های اجتماعی سرعت سریع جریان اطلاعات و بیشتر اطلاعات هرز در دنیا است!!! به جرأت می توانم بگویم ... بیشتر بخوانید »