خانه » همه موضوعات » پژوهش » مقال ترجمه شده نقش شکار درون گروهی در کنترل زیستی و زیست شناسی حفاظت
مقال ترجمه شده نقش شکار درون گروهی در کنترل زیستی و زیست شناسی حفاظت

مقال ترجمه شده نقش شکار درون گروهی در کنترل زیستی و زیست شناسی حفاظت

اصل و ترجمه مقاله

نقش شکار درون گروهی در کنترل زیستی و زیست شناسی حفاظت

Intra guild predation in biological control and conservation biology

شکار درون گروهی به یکی از عناوین مهم تحقیقات کنترل زیستی و بوم شناسی حفاظت تبدیل شده است. مطالعات تئوری پیرامون شکار درون گروهی بیشتر در بحث های مربوط به بوم شناسی شبکه غذایی و منابع نقطه ای مهم متمرکز شده و به عنوان عامل مهم تاثیرگذار بر روی خروجی و ثبات فعل و انفعالات درون گروهی شناخته می شود. در اینجا ما مفهوم شکار درون گروهی را معرفی نموده و بر پیچیدگی فعل و انفعالات بوم شناختی که ممکن است در سیستم های طبیعی دارای چند شکارچی به خاطر تنوع گونه ای و الگوی فراوانی به وجود آید، تاکید نماییم. همچنین پیرامون کاربرد شکار درون گروهی در برنامه های کنترل زیستی مدیریت حفاظتی بحث خواهیم نمود، و پیشنهاد می نماییم که نرخ زادآوری نیز باید در مطالعات آینده در نظر گرفته شوند.

خرید ترجمه از آکاشاپ

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*