خانه » همه موضوعات » GIS و RS » اصل و ترجمه مقاله ارزیابی تکنیک های متفاوت سنجش از دور برای آشکار سازی تغییرات کاربری در غرب مدیترانه
اصل و ترجمه مقاله ارزیابی تکنیک های متفاوت سنجش از دور برای آشکار سازی تغییرات کاربری در غرب مدیترانه

اصل و ترجمه مقاله ارزیابی تکنیک های متفاوت سنجش از دور برای آشکار سازی تغییرات کاربری در غرب مدیترانه

اصل و ترجمه مقاله

ارزیابی تکنیک های متفاوت سنجش از دور برای آشکار سازی تغییرات کاربری در غرب مدیترانه

Assessing different remote sensing techniques to detect land usecover changes in the eastern Mediterranean

این مقاله تکنیک های متفاوت آشکار سازی تغییرات را که شامل تفریق تصاویر، نسبت گیری تصاویر، رگرسیون تصاویر و آنالیز وکتوری تغییرات است را به منظور برآورد اثرات آنها برای آشکار سازی تغییرات کاربری ها در محیط زیست مدیترانه شرح می دهد. سه تصویر لند ست TM از ۷ جولای ۱۹۸۵ ، ۲۷ جولای ۱۹۹۳، ۲۱ جولای ۲۰۰۵، به منظور حداقل سازی خطای ایجاد شده توسط تفاوت های فصلی در آشکار سازی تغییرات استفاده شد . روی تصاویر تصحیحات هندسی ، اتمسفری و رادیومتری صورت گرفت. ۴ تکنیک آشکار سازی تغییرات به کار رفت و یک طبقه بندی نظارت شده موضوعی را به عنوان طبقه بندی متقاطع به منظور تعیین تغییرات “از – به” استفاده شد. آنالیز وکتوری تغییرات بزرگترین صحت کلی را از ۷۲٫۲۵ و ۷۵٫۵۵% به ترتیب برای جفت تصاویر ۱۹۹۳-۱۹۸۵ و ۲۰۰۵-۱۹۹۳ نشان می دهد.الگوریتم های متفوت آشکار سازی تغییرات هر کدام مزیت های خاص خود را دارند. اگرچه تکنیک آنالیز وکتوری تغییرات، صحیح ترین مدل برای اداره تغییرات حاضر در پوشش اراضی کاربری های مدیترانه می باشد.

خرید ترجمه از آکاشاپ

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*