خانه » همه موضوعات » پژوهش » مقاله ترجمه شده ارزیابی اثرات محیط زیستی برنامه ریزی کاربری اراضی (آمایش سرزمین) پیرامون معدن اجاره ای سنگ آهک با استفاده از روش های سنجش از دور
مقاله ترجمه شده ارزیابی اثرات محیط زیستی برنامه ریزی کاربری اراضی (آمایش سرزمین) پیرامون معدن اجاره ای سنگ آهک با استفاده از روش های سنجش از دور

مقاله ترجمه شده ارزیابی اثرات محیط زیستی برنامه ریزی کاربری اراضی (آمایش سرزمین) پیرامون معدن اجاره ای سنگ آهک با استفاده از روش های سنجش از دور

ارزیابی اثرات محیط زیستی برنامه ریزی کاربری اراضی (آمایش سرزمین) پیرامون معدن
اجاره ای سنگ آهک با استفاده از روش های سنجش از دور

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF LAND USE PLANING
AROUND THE LEASED LIMESTONE MINE USING REMOTE
SENSING TECHNIQUES

(bdel2020[at]gmail.com) ترجمه: حامد بیدل

ABSTRACT
Mining activities and the waste products produced can have significant impact on the surrounding environment -ranging from localized surface and ground water contamination to the damaging effects of airborne pollutants on the regional ecosystem. The long term monitoring of environmental impacts requires a cost effective method to characterize land cover and land cover changes over time. As per the guidelines of Ministry of Environment and Forest, Govt. of India, it is mandatory to study and analyze the impacts of mining on its surroundings. The use of remote sensing technology to generate reliable land cover maps is a valuable asset to completing environmental assessments over mining affected areas. In this paper, a case study has been discussed to study the land use – land cover status around 10 Km radius of open cast limestone mine area and the subsequent impacts on environmental as well as social surroundings.
Key words: Environmental impact assessment, remote sensing, land use, land cover, remote sensing

چکیده

فعالیت های معدن کاوی و ایجاد فرآورده های زائد می تواند اثر معنی داری بر محدوده محیط زیست مجاور از سطح محلی و آلودگی آب زیرزمینی تا اثرات زیان آور آلودگی های هوابرد (قابل انتقال در هوا) بر بوم سازگان منطقه ای داشته باشد. پایش دراز مدت اثرات محیط زیستی نیازمند روشی مقرون به صرفه، برای مشخص کردن پوشش زمین و تغییرات پوشش زمین در طول زمان است. طبق رهنمود وزارت محیط زیست و جنگل دولت هند مطالعه و تحلیل اثرات معدن کاوی بر محیط های اطرافشان الزامی است. کاربرد فن آوری سنجش از دور برای تولید نقشه های معتبر پوشش زمین سرمایه ای ارزشمند در جهت تکمیل ارزیابی های محیط زیستی سراسر نواحی متأثر از معدن کاوی است. در این مقاله، مطالعه ای موردی برای بررسی وضعیت کاربری زمین-پوشش زمین اطراف شعاع ۱۰ کیلومتری منطقه معدن سنگ آهک و اثرات متعاقب آن بر محیط های اجتماعی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی اثرات محیط زیستی، سنجش از دور، کاربری زمین، پوشش زمین، سنجش از دور.

خرید ترجمه از آکاشاپ

[wpdm_file id=7 title=”true” desc=”true” template=”facebook drop-shadow raised” ]

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*